Nedarvet risiko

Kræft og hjertesygdomme

Der kan være en vis nedarvet risiko ved nogle kræfttyper og hjertesygdomme. Hvis nære familiemedlemmer har haft bryst-, tarm- eller hudkræft kan din risiko for at få disse kræftformer være forhøjet. På samme måde forholder det sig med hjerte- og karsygdomme.

Nedenfor findes et afsnit for hver af de nævnte sygdomme. Her kan du læse lidt om de generelle symptomer for sygdommene, og efterfølgende kan du læse om hvad du bør være specielt opmærksom på i forhold til nedarvet risiko.

Brystkræft

Det er en god idé for både kvinder at mænd at undersøge sine bryster regelmæssigt. På den måde vil det være lettere at opdage eventuelle forandringer i brystet. Hvis der opstår forandringer bør du opsøge din læge.

Se

Føl

Nedarvet risiko

Kun 5-10 procent af brystkræft er genetisk begrundet. På trods af forholdsvis lav procentdel er det dog vigtigt at være opmærksom på, at risikoen er større, hvis nære pårørende har haft brystkræft. Risikoen afhænger af din alder og din familiehistorie. Hvis du har flere tilfælde af brystkræft i familien, eller en slægtning med kræft i både bryst og æggestokke, bør du søge råd hos din praktiserende læge.

Tyktarmskræft

De typiske symptomer på tyktarmskræft er blødning fra endetarmen og ændringer i afføringsvanerne. Ændringer i afføringsvanerne ses oftest i form af vedvarende øget afføring og/eller tynd mave i mindst seks uger. Omkring 85 procent af tilfældene forekommer efter 60-års alderen. Hvis du oplever symptomerne er det vigtigt at søge læge, så du kan blive screenet for tarmkræft. Screeningen for tarmkræft kaldes kolonskopi, og udføres som en teleskopisk undersøgelse af tarmen ambulant på en klinik eller et hospital

Nedarvet risiko

 

Modermærkekræft

Hudkræft opstår typisk på benene for kvinder (50 procent af tilfældene) og på ryggen for mænd (32 procent af tilfældene). Du bør gå til lægen, hvis du observerer, at et modermærke:

Forebyg modermærkekræft

Hvis du følger disse simple råd, vil du kunne reducere risikoen for at udvikle modermærkekræft betydeligt

Nedarvet risiko

Følgende faktorer kan spille ind i forbindelse med modermærkekræft

Hjerte- og karsygdomme

Nedarvet risiko

Hvis enten dine forældre eller søskende har været diagnosticeret eller er døde af hjerte- og karsygdomme inden de fyldte 65 år, er det vigtigt, at du forsøger at nedsætte din risiko gennem en sund livsstil. Det er også meget vigtigt, at du får dit blodtryk undersøgt hvert år og dit kolesteroltal hvert tredje år.

Aerodoctors.com