Persondatapolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med udførelse af livsstilskonsultationer indsamler aerodoctors.com som dataansvarlig en række personoplysninger om klienterne. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan aerodoctors.com behandler og bruger disse oplysninger.

Typer af oplysninger

Aerodoctors.com indsamler og gemmer følgende typer af personoplysninger om klienten

Formål

Aerodoctors.com bruger klientens personoplysninger til følgende formål:

Inden livsstilskonsultationen

Spørgeskema om livsstil udfyldes og danner sammen med prøvesvarene baggrund for samtalen med klienten. Spørgeskemaet afleveres til aerodoctors.com på en af følgende måder:

Hvis spørgeskemaet fremsendes med e-mail, vil det blive udskrevet på papir og mailen slettes umiddelbart derefter. Udskrevne og tilsendte spørgeskemaer opbevares i boks bag tre låse, når jeg ikke arbejder med dem. Spørgeskemaet udleveres til klienten efter konsultationen. Tager klienten det ikke med sig, makulerer aerodoctors.com det efter endt konsultationsdag. Skemaer der er fremsendt, men hvor klienten ikke møder op til konsultationen, makuleres efter den respektive berammede konsultationsdag.

Konsultationsdagen

Frivillighed

Aerodoctors.com indsamler ikke oplysninger om klienten fra andre kilder. Aerodoctors.com indsamler alene personoplysninger direkte fra klienten, og disse skal gives frivilligt. Klienten er således ikke forpligtet til at udlevere sine personoplysninger. Klienter der ikke ønsker at oplyse data kan gennemføre livsstilskonsultation med blodprøver. Data gemmes ikke.

Opbevaring af data

Aerodoctors.com opbevarer data for at kunne belyse historikken (udviklingen) for klienten

Videregivelse af personoplysninger

Aerodoctors.com videregiver IKKE oplysninger om klienten til tredjepart, heller ikke den kontraktgivende organisation. I tilfælde hvor klienten anbefales at opsøge egen læge eller speciallæge udleveres persondataoplysninger til klienten, som selv kan vælge at viderebringe dem til sin behandler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller andet i forbindelse med din livsstilskonsultation er du velkommen til at kontakte aerodoctors.com

Steffen Lyduch
Aerodoctors.com

Aerodoctors.com